Pages

Subscribe:

Sunday, February 23, 2014

हे सांगायची गरज नाही की,  blogging हा विषय पूर्णपणे आधुनिक तंत्रज्ञानावर (modern technology) अवलंबून आहे.  इथे अशी एक शक्यता असते कि  तुम्ही त्यामुळे कुठेतरी कमी पडू शकता आणि ती म्हणजे त्रुटी (errors).  सहसा, तांत्रिक चुका (technological errors) हा तुमचा blog मागे पडूशकण्यासाठी कारणीभूत होतो. त्यामुळे तुमच्या blog चे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक असते त्यासाठी तुम्ही या तांत्रिक चुकांच्या जाळ्यात पडता कामा नये. 

जेव्हा तुम्ही तुमच्या blog च्या माध्यमातून वाचकांपर्यंत  पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत असता तेव्हा तुमच्याकडील चांगल्या साहित्याची नितांत गरज असते. त्यासाठी तुमचा blog हा अशा प्रकारचे communication gap ची दरी भरून काढण्यासाठीचा एक महत्वाचा रोल बजावू शकतो. 

Blogging करीत असताना टाळता येण्याजोग्या काही सामान्य तांत्रिक चुका मी इथे विशद करीत आहे. 

१. The Absence Of An RSS Feed (RSS Feed ची अनुपस्थिती):

RSS  हे Real Simple Syndication चे संक्षिप्त रूप आहे. सहसा ते आपल्या लक्षात येत नाहि. परंतू ते  उपलब्ध असलेले एक महत्वाचे technological tool आहे जे तुमचा Blog लोकांपर्यंत खूप चांगल्या आणि परिणामकारक पद्धतीने पोहोचवू शकतो. 

सोप्या भाषेत सांगायचेच झाले तर, RSS हे तुमच्या blog च्या content ला standardize करते जेणेकरून ते blogging च्या कोणत्याही platform वर वापरता येऊ शकेल. किंवा तुमच्या वाचकांपर्यंत सादर होण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकते. 

२. Not Going Mobile (सर्वदूर न पोहोचणे):

Technology च्या term मध्ये बोलायचे झाल्यास,  हा एक technology मधील क्रांतिकारक बदल आहे जो आज एक mobile technology मधील मोठी बातमी झाला आहे. 

आज, mobile वर internet access करण्यासाठी लोकांचा एक मोठा वर्ग अवलंबून आहे, blog च्या बाबतीत वेगळे असे काही सांगायची गरज नाहि. त्यामुळे blog ची design फायनल करताना, तुमचा blog प्रतिक्रिया दर्शविणारा (responsive) आणि mobile जसे कि smartphone वा tablet वर चालणारा आहे याची खात्री करणे गरजेचे आहे.

तुमच्या blog ला वारंवार visit करणारे वाचक काही वेळेस दुर्लक्ष करण्याची शक्यता असते, त्यामुळे, पहिल्यांदाच तुमच्या blog चे page open करणा-या वाचकास तुमच्या blog चा कमी समाधानकारक अनुभव येण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे तुमच्या blog ला मिळणारा unique वाचकवर्ग  हा परत मिळविण्यासाठीच्या संधी परिणामकारकरीत्या कमी होऊ शकतात. 

३. Performing Recovery Task On Backed Up Data As Well (Backed Up Data वरील performing recovery task):

आपण आपला data backup मध्ये न ठेवल्यास, blog चे हे मोठे network सर्वप्रथम आपला हा backup data विश्वसनियरित्या backup करून ठेवण्याची शिफारस करीत असतो. 

४. Failure To Test Your Site Across Varied Browsers (वेगवेगळ्या browsers वर तुमचा blog / site ची  अयशस्वी चाचणी):

तुमचा blog व्यवस्थित दिसतो कि नाही हे पाहण्यासाठी तुम्ही जेव्हा तुमच्या blog ला visit करता तेव्हा तो तुम्ही जेव्हा पासून जे browser application वापरता त्या-त्या  प्रत्येक वेळी अगदी व्यवस्थित असल्या सारखा वाटतो. तथापि, तुमचे सर्व वाचक तुम्ही वापरत असलेले समान web browser application वापरतिलच असे नाही. त्यामुळे तुम्ही तुमची blog site हि वेगवेगळ्या web browser application वर ज्यामध्ये Firefox, Chrome, Safari विशेषत: Internet Explorer ज्यावर ब-याच वाचकांना तुमचा blog न शोधता येणे यासारखे issue येऊ शकतात त्यासाठी test करणे आव्यश्यक आहे.

या वरील ४ बाबी blogging करीत असताना लक्षात घेणे आव्यश्यक ठरते. त्यामुळे ह्या बाबी लक्षात ठेवा तूर्त सध्या एवढेच. नंतर भेटूयात पुढील काही महत्वाच्या लेखांबरोबर. 

मूळ लेख How you can miss out on some important aspects when blogging चा मराठी स्वैर अनुवाद.

;;