Pages

Subscribe:

Saturday, October 16, 2010

ब्लॉगर मित्र-मैत्रिणिंनो,

Blog Glossary

प्रत्येक ब्लाँगरला या ब्लॉग मेडियातिल नेहमी वापरात येणारे विशेष शब्द आणि त्यांचा अर्थ समजणे आवश्यक आहे. ब्लॉग मेडियामध्ये काम करीत असताना हे शब्द नेहमी तुमच्या वाचण्यात अथवा ऐकण्यात येतील. तेंव्हा तुम्ही जर खाली दिलेले शब्द गूगलवर शोधले तर तुम्हांला त्याबद्दल सर्वसमावेशक (ईंग्लिश भाषेमध्ये) माहिती मिळेल. ही सगळी माहिती विकिपीडिया या वेबसाइट वर बघितलीत तर जास्त चांगले. कारण विकिपीडिया ही वेबसाइट म्हणजे कोणत्याही विषयावरील माहितीचा एक उत्तम खजिना आहे. इथे तुम्ही शोधत असलेल्या Term (शब्द म्हणा हवे तर) ची माहिती ही ईंग्लिश भाषेमध्ये मिळेल. तुम्ही ती हिंदीमध्ये (गूगलवर अद्दापपर्यंत मराठीमधे भाषांतराची सोय उपलब्ध नाहीये) Google Translate (भाषांतर) करुन वाचू शकता (चित्र सौजन्य - Conversations)

ब्लॉगर मित्रांसाठी हा सगळा माहितीचा खजिना मी मराठीतून (शक्य होइल तितके) द्यायचा (काटेकोरपणे) प्रयत्न करीत आहे. तेव्हा आता खालील काही शब्दांची (term) माहिती आणि तपशील समजाउन घेउयात.

. Blog (ब्लॉग): म्हणजे उपलब्ध असलेल्या प्लँटफ़ाँर्मवर मजकुर लिहिणे.
. Blogger (ब्लॉगर): मजकुर लिहिणारा म्हणजे ब्लॉगर.
. Blogging (ब्लॉगिंग): मजकुर लिहिण्याची प्रक्रिया (ढोबळमानाने) म्हणजे ब्लॉगिंग.
. Blogshpere (ब्लाँगस्फ़िअर): ब्लाँगचे जग किंवा ब्लाँगमंडळ म्हणा हवे तर.
. Blog Post ( ब्लॉग पोस्ट): ब्लाँगचा संदर्भ हा त्या तयार केलेल्या साईट बद्दल आहे. यातील ब्लाँगच्या प्रत्येक entry ला पोस्ट संबोधल्या जाते.
. VBlog (व्हिब्लाँग): व्हिब्लाँग हे विडियो ब्लाँगचे संक्षिप्त रूप आहे.
. Blogroll (ब्लाँगरोल): ब्लाँगरने दुस-या ब्लॉग ला दररोज भेट दिलेल्या लिंक्स या त्याच्या ब्लाँगमध्ये प्रकाशित करणे म्हणजेच ब्लोगरोल. तुमचा ब्लॉग पॉपुलर होण्यामागे या ब्लाँगरोलचा खुप महत्वाचा भाग आणि वाटा असतो हे आताच लक्षात घ्या. हे कसे ते आपण नंतरच्या लेखात बघणारच आहोत.
. Podcast/Audiocast (पॉडकास्ट/आँडिओकास्ट): असा Blog जिथे blogpost मधे audio clip चा वापर केला गेला आहे.
. Trackback (ट्रँकबँक): जेव्हा एखादा Blog अथवा एखादी Post (लेखत्या Post किंवा लेख याची link या अर्थाने) दुस-या कोणत्याही ब्लाँगला लिंक केल्या गेल्या असेल तर ती पहिल्या ब्लाँगसाठिची trackback link असते.

Trackback ह्या तुमच्या ब्लाँगची लोकप्रियता (popularity) आणि अधिकार (authority) शी संबंधित आहे.

अजुन काही वाचनीय लेख:
01. Blog : Learn And Earn (ब्लॉग - शिका आणि कमवा)
02. What is Blog? (ब्लॉग म्हणजे काय?)
03. Blog : Read and Earn More (ब्लॉग : जेवढे वाचाल तेवढे कमवाल)
04. Blog : An Experience (ब्लॉग : एक अनुभव)
05. Just Consider Learning Styles When Blogging (ब्लाँगिंगची Learning Style का गृहीत धरावी लागते?)
06. Before Moving Towards Blogging (ब्लॉगिंग कडे जाण्यापुर्वी)

07. The Uses of Blogs (ब्लॉगचे उपयोग)
08. Types of Blogs (ब्लॉगच्या पद्धती)
09. Blog Statistics (ब्लाँग सांख्यिकी आणि इतर काही माहिती)
10. Making the Blog (ब्लॉग तयार करताना) - १
11. Making the Blog (ब्लॉग तयार करताना) - २

0 Comments:

Post a Comment