Pages

Subscribe:

Saturday, October 16, 2010

ब्लॉगर मित्र-मैत्रिणिंनो,

Blog Glossary

प्रत्येक ब्लाँगरला या ब्लॉग मेडियातिल नेहमी वापरात येणारे विशेष शब्द आणि त्यांचा अर्थ समजणे आवश्यक आहे. ब्लॉग मेडियामध्ये काम करीत असताना हे शब्द नेहमी तुमच्या वाचण्यात अथवा ऐकण्यात येतील. तेंव्हा तुम्ही जर खाली दिलेले शब्द गूगलवर शोधले तर तुम्हांला त्याबद्दल सर्वसमावेशक (ईंग्लिश भाषेमध्ये) माहिती मिळेल. ही सगळी माहिती विकिपीडिया या वेबसाइट वर बघितलीत तर जास्त चांगले. कारण विकिपीडिया ही वेबसाइट म्हणजे कोणत्याही विषयावरील माहितीचा एक उत्तम खजिना आहे. इथे तुम्ही शोधत असलेल्या Term (शब्द म्हणा हवे तर) ची माहिती ही ईंग्लिश भाषेमध्ये मिळेल. तुम्ही ती हिंदीमध्ये (गूगलवर अद्दापपर्यंत मराठीमधे भाषांतराची सोय उपलब्ध नाहीये) Google Translate (भाषांतर) करुन वाचू शकता (चित्र सौजन्य - Conversations)

ब्लॉगर मित्रांसाठी हा सगळा माहितीचा खजिना मी मराठीतून (शक्य होइल तितके) द्यायचा (काटेकोरपणे) प्रयत्न करीत आहे. तेव्हा आता खालील काही शब्दांची (term) माहिती आणि तपशील समजाउन घेउयात.

. Blog (ब्लॉग): म्हणजे उपलब्ध असलेल्या प्लँटफ़ाँर्मवर मजकुर लिहिणे.
. Blogger (ब्लॉगर): मजकुर लिहिणारा म्हणजे ब्लॉगर.
. Blogging (ब्लॉगिंग): मजकुर लिहिण्याची प्रक्रिया (ढोबळमानाने) म्हणजे ब्लॉगिंग.
. Blogshpere (ब्लाँगस्फ़िअर): ब्लाँगचे जग किंवा ब्लाँगमंडळ म्हणा हवे तर.
. Blog Post ( ब्लॉग पोस्ट): ब्लाँगचा संदर्भ हा त्या तयार केलेल्या साईट बद्दल आहे. यातील ब्लाँगच्या प्रत्येक entry ला पोस्ट संबोधल्या जाते.
. VBlog (व्हिब्लाँग): व्हिब्लाँग हे विडियो ब्लाँगचे संक्षिप्त रूप आहे.
. Blogroll (ब्लाँगरोल): ब्लाँगरने दुस-या ब्लॉग ला दररोज भेट दिलेल्या लिंक्स या त्याच्या ब्लाँगमध्ये प्रकाशित करणे म्हणजेच ब्लोगरोल. तुमचा ब्लॉग पॉपुलर होण्यामागे या ब्लाँगरोलचा खुप महत्वाचा भाग आणि वाटा असतो हे आताच लक्षात घ्या. हे कसे ते आपण नंतरच्या लेखात बघणारच आहोत.
. Podcast/Audiocast (पॉडकास्ट/आँडिओकास्ट): असा Blog जिथे blogpost मधे audio clip चा वापर केला गेला आहे.
. Trackback (ट्रँकबँक): जेव्हा एखादा Blog अथवा एखादी Post (लेखत्या Post किंवा लेख याची link या अर्थाने) दुस-या कोणत्याही ब्लाँगला लिंक केल्या गेल्या असेल तर ती पहिल्या ब्लाँगसाठिची trackback link असते.

Trackback ह्या तुमच्या ब्लाँगची लोकप्रियता (popularity) आणि अधिकार (authority) शी संबंधित आहे.

अजुन काही वाचनीय लेख:
01. Blog : Learn And Earn (ब्लॉग - शिका आणि कमवा)
02. What is Blog? (ब्लॉग म्हणजे काय?)
03. Blog : Read and Earn More (ब्लॉग : जेवढे वाचाल तेवढे कमवाल)
04. Blog : An Experience (ब्लॉग : एक अनुभव)
05. Just Consider Learning Styles When Blogging (ब्लाँगिंगची Learning Style का गृहीत धरावी लागते?)
06. Before Moving Towards Blogging (ब्लॉगिंग कडे जाण्यापुर्वी)

07. The Uses of Blogs (ब्लॉगचे उपयोग)
08. Types of Blogs (ब्लॉगच्या पद्धती)
09. Blog Statistics (ब्लाँग सांख्यिकी आणि इतर काही माहिती)
10. Making the Blog (ब्लॉग तयार करताना) - १
11. Making the Blog (ब्लॉग तयार करताना) - २

Friday, October 01, 2010

प्रिय ब्लॉगर मित्र आणि मैत्रिणींनो,

पहिल्या भागातील म्हणजेच "Making the Blog (ब्लॉग तयार करताना) - " या लेखातील मजकुर आपण वाचला असेलच आता आपण परत एकदा search engine कडे वळुयात. मागील लेखात सांगितल्या प्रमाणे तुम्ही लिहिलेला लेख search engine मध्ये सर्च करुन बघितल्यावर (शोधल्यानंतर) तुम्हाला काही link दिसतील. त्यातील कोणतीही एक link click करुन बघितल्यावर समोर येणारी webpage (त्या विषयाची) मधे एकतर शेवटी (म्हणजे त्या लेखाच्या शेवटी) किंवा अगदी सुरुवातीलाCommentsया नावाचा शब्द दिसेल. या Comments नावाच्या शब्दाचे या ब्लॉग मीडिया मध्ये खुप महत्वपूर्ण भूमिका आहे.

bookmarkआता तुम्ही तो लेख वाचल्यावर तुमचे स्वत:चे मत/अभिप्राय (अर्थात विषयाला धरून) हा दोन किंवा lines मध्ये लिहायचे असते. याचा उपयोग काय तो आपण नंतरच्या लेखात बघुयाताच. हा Comments नावाचा भाग म्हणजेच तुम्ही तुमचे प्रामाणिक मत (मग ते होकारार्थी असेल, नकारार्थी असेल अथवा काही सूचना वा विषयाला धरून तुम्हाला आठवलेला एखादा प्रसंग असेल) मांडणे होय. या मत/अभिप्राय मांडण्याच्या प्रकाराने होते काय की, ज्या कोणी हा लेख लिहिलेला असेल तो ते मत/अभिप्राय वाचतो आणि बहुतेक करुन त्याचं उत्तरही देतो. यालाच “Two-Way Communication” (दुतर्फा संदेशाची देवाणघेवाण) असे म्हणतात. जेवढ्या जास्त चांगल्या Comments तेवढाच वाचक वर्ग वाढण्यास मदत होत रहाते. आणि google search engine मध्ये तुमचा ब्लॉग indexed (गूगल सूची मध्ये अंतर्भूत होणे) व्हायला मदत होत रहाते (google index साठी इथे click करा). खरेतर तुमचा ब्लॉग google index होण्यासाठी अजुन -याच गोष्टिंची आवश्यकता असते हे नाकारून चालणार नाही. ते ही आपण या नंतर बघणार आहोतच. तुर्तास एवढेच लक्षात ठेवा की जसे तुम्ही तुमच्या ब्लॉग मध्ये लेख लिहित असता आणि वाचकानी तुमच्या या लिखाणावर मत/अभिप्राय व्यक्त करणे अपेक्षित असते तसेच इतर bloggers च्या बाबतीतही असेच असते हे जास्त करुन लक्षात ठेवणे आवयशक आहे.

तुम्हाला आवडलेले ब्लॉग (इतर विषयावरील) तुम्ही bookmark करून ठेवू शकता. bookmark बाबत येणा-या लेखात सविस्तरपणे उल्लेख होईलच. इथे एक सांगावेसे वाटते की माझ्या या -याच लेखांमधे मी इंग्रजी शब्द जशाच्या तसे वापरत आलो आहे. ते यासाठी की हे इंग्रजी शब्द जो पर्यंत तुम्ही या ब्लॉग मिडियाशी संबंधित असणार आहात तेव्हा-तेव्हा तुम्हाला सामोरे येतील. या शब्दांचा सराव व्हावा हाच एकमेव उद्देश डोळ्यांसमोर असल्यामुळे शक्य होइल तितक्या वेळेस मी या इंग्रजी शब्दांचा वापर हेतुपुरस्सर केलेला आहे. तुर्तास इथेच थांबू यात. अजुन बरेच काही लिहायचे आहे ते पुढिल लेखात सविस्तर पाहू या!

अजुन काही वाचनीय लेख:
01. Blog : Learn And Earn (ब्लॉग - शिका आणि कमवा)
02. What is Blog? (ब्लॉग म्हणजे काय?)
03. Blog : Read and Earn More (ब्लॉग : जेवढे वाचाल तेवढे कमवाल)
04. Blog : An Experience (ब्लॉग : एक अनुभव)
05. Just Consider Learning Styles When Blogging (ब्लाँगिंगची Learning Style का गृहीत धरावी लागते?)
06. Before Moving Towards Blogging (ब्लॉगिंग कडे जाण्यापुर्वी)

07. The Uses of Blogs (ब्लॉगचे उपयोग)
08. Types of Blogs (ब्लॉगच्या पद्धती)
09. Blog Statistics (ब्लाँग सांख्यिकी आणि इतर काही माहिती)
10. Making the Blog (ब्लॉग तयार करताना) - १

;;