Pages

Subscribe:

Tuesday, September 21, 2010

कोणताही विषय web वर शोधत (search) असताना तुम्ही search engine (Google - माझ्या आवडीचे) पासून सुरुवात करता. मी तुम्हाला दोन प्रसिद्ध blog search engine ची नांवे सांगतो.

०१. Technorati
०२. Google Blog Search

या दोन्हीही websites तुम्हाला advance search functions देतात आणि हीच blog चालू करण्याची पहिली जागा होय.

Technorati.com हे search engine “Authority” (अधिकार) नुसार तुम्हाला result देते आणि
Blogsearch.Google.com हे “Author” (लेखक) नुसार result देते.

तुम्ही कोणताही विषय याने शोधला अथवा search केला आणि त्यावर click केले की त्या search result चे webpage तुमच्या स्क्रीनवर झळकेल. आता इथे सर्वात महत्वाची गोष्ट मी तुमच्या नजरेसमोर आणून देऊ इच्छितो आणि ती म्हणजे :

त्या webpage वर असलेला मजकुर ज़रा नीट पहा. पहाताना लिहिलेल्या मजकुराची size आणि colour त्याचप्रमाणे त्या पेज ची background पहा. याचाच अर्थ असा की, तुम्ही पाहत असलेल्या मजकुराची size, colour आणि त्या पेज ची background ही डोळे दुखविणारी नसावी (वाचत असतानाइथे तुमच्या सारख्याच इतर वाचकांचा विचार होणे अभिप्रेत आहे). तेव्हा blog तयार करताना याचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

दुसरे असे की, तुम्ही लिहिलेला मजकुर [(Article (लेख) किंवा Review (परिक्षण) किंवा post म्हणा हवे तर] हा अगदी सहज आणि सुलभ रित्या वाचकांसमोर येणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी mouse चे scrolling button जास्त फ़िरविण्याची वेळ यायला नको (हो ना! बरेचदा असे घडते की, लिहिलेला मजकुर वाचन्यापुर्वीच हातांची बोटे दुखायला लागतात. असा दुस-यांना शारीरिक त्रास देणारा blog काय कामाचा? बरोबर आहे ना?).

Blog चा layout (आराखडा) हा सुद्धा एक महत्वाचा भाग आहे. हा blog चा layout असा असायला नको की ज्यामधे जास्तीत जास्त ads आणि links यांचा सुळसुळाट झालेला असेल. (links च्या बाबतीत बोलायाचे झाल्यास blog लिहिणा-याच्या मते काही ठिकाणी links ब्लाँगवर टाकणे हे सुद्धा महत्वाचे आहे) यासाठी तुम्ही News-N-Views अथवा India On wheels या blog चा ही संदर्भ घेऊ शकता.

तुम्ही लिहिलेले लेख चांगले आहेत असे गृहीत धरुयात. आता तुम्ही कोणत्याही विषयावर लिहिलेली एखादी post Blog search engine मध्ये search करुन पहा. तुम्हाला असे दिसून येइल की तुम्ही लिहिलेल्या post सारख्याच -याचशा पोस्ट या link च्या स्वरूपात ते search engine स्क्रीनवर दाखवेल. त्यातील कोणतीही post click करुन बघा आणि वाचा. आणखी एकदोन त्याच विषयावरील post वाचल्या तरी चालेल. शेवटी तुम्हाला असे दिसून येइल की, एकाच विषयावर वेगवेगळ्या ब्लाँगरनी वेगवेगळ्या पद्धतीने तो विषय हाताळला आहे. माझ्यामते यालाच लिहिण्याचे मुक्तस्वातंत्र्य असे म्हणतात. याचाच अर्थ तुम्ही वाचलेल्या त्या पोस्टपैकी कोणती post तुमच्या मनाला भावली हे महत्वाचे. कारण ज्या कोणी ब्लाँगरने ती post लिहिलेली असेल त्या वेळेस काय बरे घडले असेल?

याचे उत्तर एकच! त्या ब्लाँगरचेविषयाशी तादात्म्य पावणे!”. वेगळ्या आणि सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यासकोणतीही Blog post लिहित असताना त्या विषयाबरोबर तुमची असलेलीattachment” (जिव्हाळा) हीच खरी महत्वाची.” असे जर नेहमी घडत राहिले तर तुमच्या ब्लाँगला भेट देणा-यांचे प्रमाण काही हजारांच्या पटित असेल हे नक्की. मग तो Blog English, Hindi, Marathi वा अजुन दुस-या कोणत्याही भाषेतील असो काही फरक पडत नाही.

Yayaatiइथे लक्षात ठेवण्यासारखी एकच गोष्ट आहे ती म्हणजे तुमची स्वत:ची एक लिहिण्याची ख़ास पद्दत विकसित व्हायला हवी. त्यासाठी मी इथे तुम्हाला एक सुचवितो की तुम्ही (Marathi Bloggers) एकदा तरीययातिया कादंबरीचे सुप्रसिद्ध लेखक "श्री. वि. . खांडेकर" एकदा अवश्य वाचा. त्यांचे त्या पुस्तकातील logic हाच माझा Blog लिहिण्यामागील पाया आहे. कदाचित नाहीच जमले तर त्यापेक्षाही वेगळी तुमची स्वत:ची अशी एक लेखणशैली तुम्ही नक्कीच तयार करू शकाल यात शंकाच नाही. यासाठी मी तुमच्या आणि माझ्या शालेय जीवनात डोकावण्याचा थोडासा प्रयत्न करणार आहे. बघुयात! काही जमते का ते?

इयत्ता सातवी, आठवी, नववी आणि दहावी यातून आपण सर्वजण पार पडलो आहोत. या इयत्तेत शिकत असताना इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी निबंधलेख़णाची वेळ जरा आठवून बघा. आठवतंय का काही? नक्कीच आठवत नसेल.

ज़रा आठवून बघा! या वेळेस तुमची आणि आमची उडालेली त्रेधातिरपीट. एका विषयावर लिहायला दिलेला काय तो निबंध. पण तो लिहित असताना सुद्धा घाम निघायाचा. निबंधाला सुरुवात करतानाप्रस्तावना कशी करायची?, कोण-कोणते मुद्दे लक्षात घ्यायचे? त्या निबंध विषयाला अनुसरून काय संदेश द्यायचाय?, आणि शेवटी त्या निबंधाचा समारोप कसा करायचा?. या गोष्टिंसाठी आपणGuideचा वापर भरपूर प्रमाणात केलेला आहे. हीच खरी मेख आहे Blog लिहित असताना.

म्हणजे पहा, जरा ते निबंधाचे स्पेशल guide उघडून बघा आणि त्यातील कोणताही एक तुमच्या आवडीचा निबंध वाचून काढा आणि स्वत:साठी मनन करायाला मिनीटांचा वेळ द्या. खरेतर त्यातील ते सार तुम्हाला एक वेगळी अनुभूति देऊन जाते. तीच अनुभूति तुमच्याही वाचकांना व्हायला हवी तेव्हाच तो तुमचा Blog प्रसिद्ध पावेल यात शंका नाही.

अजुन काही वाचनीय लेख:
01. Blog : Learn And Earn (ब्लॉग - शिका आणि कमवा)
02. What is Blog? (ब्लॉग म्हणजे काय?)
03. Blog : Read and Earn More (ब्लॉग : जेवढे वाचाल तेवढे कमवाल)
04. Blog : An Experience (ब्लॉग : एक अनुभव)
05. Just Consider Learning Styles When Blogging (ब्लाँगिंगची Learning Style का गृहीत धरावी लागते?)
06. Before Moving Towards Blogging (ब्लॉगिंग कडे जाण्यापुर्वी)

07. The Uses of Blogs (ब्लॉगचे उपयोग)
08. Types of Blogs (ब्लॉगच्या पद्धती)
09. Blog Statistics (ब्लाँग सांख्यिकी आणि इतर काही माहिती)

Monday, September 20, 2010

या blogshpere वर किती ब्लॉग आहेत याचा खरा आकडा अद्यापपर्यंत नक्की झालेला नाही. रोजनिशी लिहिण्यासाठी सुरुवातीला प्रत्येकाला जशी मेहनत घ्यावी लागते त्याच प्रमाणे ब्लॉगही एक-एक सेकंदाला तयार होताना दिसतात. या blogshpere वर चालु ब्लाँग सांखिकी गृहीत धरली तर कोणताही आकड़ा इथे निश्चितच चुक ठरेल.

BlogSphereअगदी अलिकडच्या हाती आलेल्या माहितीनुसारहे blogshpere दर महिन्यांनी दुपटिने वाढ्त आहे. सध्या हे वर्षांपुर्वी असलेल्या संख्येच्या ६० पट पेक्षाही जास्त वाढलेले आहे”. आणि सध्याचे blog search engine नुसार हा आकडा . कोटि ब्लॉग ची संख्या दाखवित आहे. आहे की नाही ब्लॉग ची गंमत? काय वाटते या blog statistics नुसार तुम्हाला?

अजुन काही वाचनीय लेख:
01. Blog : Learn And Earn (ब्लॉग - शिका आणि कमवा)
02. What is Blog? (ब्लॉग म्हणजे काय?)
03. Blog : Read and Earn More (ब्लॉग : जेवढे वाचाल तेवढे कमवाल)
04. Blog : An Experience (ब्लॉग : एक अनुभव)
05. Just Consider Learning Styles When Blogging (ब्लाँगिंगची Learning Style का गृहीत धरावी लागते?)
06. Before Moving Towards Blogging (ब्लॉगिंग कडे जाण्यापुर्वी)

07. The Uses of Blogs (ब्लॉगचे उपयोग)
08. Types of Blogs (ब्लॉगच्या पद्धती)

Wednesday, September 15, 2010

ब्लाँगर मित्र आणि मैत्रिणींनो, या लेखात आपण ब्लाँगच्या वेगवेगळ्या पद्धती बघणार आहोत.

ब्लॉग चे दृश्य स्वरुप हे लिहिलेल्या माहितीत आहे आणि असते; जरा तुम्ही लिहित असलेली रोजनिशी आठवून पहा.

ब्लॉग मीडिया ही एक अशी सर्वसाधारण जागा आहे की तिथे -याचशा ब्लॉगचे दृश्यस्वरूप हे picture अथवा photos (चित्र) या स्वरूपात पहायला मिळते [बरोबर आहे! कारण, जर एक चित्र (picture) हजार शब्दांचा अर्थ सांगू शकत असेल तर हजार शब्द लिहिण्याचे प्रयोजन काय? नाही कां?] यास PhotoBlogs म्हणतात.Video Blogs हे Photoblogs ची पुढिल पायरी आहे (जर एक Video हजार फोटोंचा वा चित्रांचा अर्थ सांगत असेल तर हजार photos वा चित्र वापरुन काय फायदा? नाही कां?). खरे तर या video blog चा फायदा पालकानी मुलांना online education साठी करून द्यायला हवा. हा एक त्यांच्या मुलांसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

Audio Blog हे ऑडियो क्लिपशी संबंधित आहेत (काय गरज आहे लांब-लांब मेसेजेस टाइप करुन ठेवण्याची जर ते रिकॉर्ड करुन ठेवण्याची आणि परत ऐकण्याची सोय असेल तर? नाही कां?).

इथे वर सांगितलेल्या या पद्धती त्या-त्या माणसाच्या अभिव्यक्तिचे स्वरुप आहे. नव्हे तो त्याच्या विचारांचा परिपाक असतो. माध्यम कोणतेही असो प्रत्येकाची सांगण्याची पद्दत वेगळी असते हेच खरे.

आता मला सांगा? वाचण्याच्या या पद्धतित काय फरक आहे? Mobile Blogging हा सध्याच्या नव्या जमान्याचा प्रचलित प्रकार आहे हे किती जणांना माहित आहे? या प्रकारात mobile phone च्या साहाय्याने ती व्यक्ति त्या ब्लॉग मधील मजकुर वाचू शकते आणि पोस्ट ही करू शकते.

अजुन काही वाचनीय लेख:
01. Blog : Learn And Earn (ब्लॉग - शिका आणि कमवा)
02. What is Blog? (ब्लॉग म्हणजे काय?)
03. Blog : Read and Earn More (ब्लॉग : जेवढे वाचाल तेवढे कमवाल)
04. Blog : An Experience (ब्लॉग : एक अनुभव)
05. Just Consider Learning Styles When Blogging (ब्लाँगिंगची Learning Style का गृहीत धरावी लागते?)
06. Before Moving Towards Blogging (ब्लॉगिंग कडे जाण्यापुर्वी)

07. The Uses of Blogs (ब्लॉगचे उपयोग)

Tuesday, September 14, 2010

Blog

मित्रहो, blogging क्षेत्रात येण्या अगोदर मी असे गृहीत धरतो की तुम्ही माझाBefore Moving Towards blogging (ब्लॉगिंग कडे जाण्यापुर्वी)” हा लेख वाचला असेल. आता पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करुयात.

बरेचजण जेंव्हा blog सुरु करतात तेंव्हा त्या मागे बरीचशी कारणे असतातकाही जण त्यांच्या आयुष्यात घड़णा-या घटना प्रामाणिकपणे जगासमोर मांडण्यास आसुसलेले असतात. यात त्यांना एक प्रकारचा आत्मसंतोष मिळत असतो. यामुळे होते काय की, हि प्रामाणिकपणे ब्लॉग लिहिणारी व्यक्ति ज्या देशात रहाणारी असेल त्या देशाचे तो अघोषित प्रतिनिधित्वच करीत असतो. त्याच देशातल्या राहाणा-या कुणी हजार जणांचे आयुष्यही त्याने लिहिलेल्या ब्लॉग मधील मजकुरास मिळतेजुळते होउन जाते. आणि मग या व्यक्ति एकमेकांची ओळख नसतानाही या ब्लाँगच्या माध्यमातुन एकमेकांचे सुख़-दुःख share करण्यास पुढे येतात. -याचदा यातून ब्लॉग लिहिणा-या व्यक्तीला मानसिक फायदा होउन तो आयुष्यातील एक-एक कठिण पायरी सांधु लागतो आणि हा ब्लॉग वाचणारी व्यक्ति मानसिकरित्या अजुन सक्षम होत जाते. हो अगदी नकळत... यातून मी गेलेलो आहे. खरेतर माझं life settle करायला या ब्लॉग नावाच्या परसाची खुप मदत झाली आहे. असो!

इथे मला अजुन एक सांगावेसे वाटते की, बरीचशी तुमच्या-आमच्यासारखी सदोदित अंतर्मुख असणारी मंडळीही या ब्लाँगच्या माध्यमातुन बोलकी होताना दिसतात. काही-काही ब्लॉगचा उपयोग एवढा होतो की जिथे प्रसारमाध्यमाचे कोणतेही साधन नाही. तेंव्हा असे ब्लॉग एक मीडिया या स्वरुपात संदेश देण्यासाठी जगासमोर येतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे Chiense Bloggers.

काही ब्लॉग इतर प्रसारमाध्यमांपेक्षाही सहज, सुंदर आणि सोप्या भाषेत बातम्या देण्यासाठी प्रसिध्द आहेत. आपण जर राजकारण करणा-या (political blog) लोकांचे उदाहरण घेतले तर ते अगदी संयुक्तिक राहील. त्या-त्या प्रदेशामधे हे ब्लॉगर लोक तेथील राजकारणी (political) लोकांचा इतिहास, त्यांचे दररोजचे कामकाज हे अशा ब्लाँगवर प्रसिद्ध करीत असतात. हे सर्व कालांतराने निवडणुकीत उभ्या राहिलेल्या त्या व्यक्तिसाठी फायद्याचे (जर ती व्यक्ति चांगली असेल तर) आणि नुकसानकारकही (हे सांगायला नको) ठरू शकते.

अजुन काही वाचनीय लेख:
01. Blog : Learn And Earn (ब्लॉग - शिका आणि कमवा)
02. What is Blog? (ब्लॉग म्हणजे काय?)
03. Blog : Read and Earn More (ब्लॉग : जेवढे वाचाल तेवढे कमवाल)
04. Blog : An Experience (ब्लॉग : एक अनुभव)
05. Just Consider Learning Styles When Blogging (ब्लाँगिंगची Learning Style का गृहीत धरावी लागते?)
06. Before Moving Towards Blogging (ब्लॉगिंग कडे जाण्यापुर्वी)

Monday, September 13, 2010

Anne Frank Dairyजुन्या काळी बरेचसे पालक आपल्या शाळेत जाणा-या मुलांना रोजनिशी लिहिण्याचा सल्ला द्यायचे. याचे दोन फायदे होते. एकतर, मुलांचे भाषाकौशल्य आणि हस्ताक्षर सुधारण्यास मदत होत असे. फायदयाच्या चौकटितुन जर याचा विचार केला तर त्याचा असा परिणाम साधायचा की ते त्यांच्या मुलांनी दररोज करीत असलेल्या शालेय वा इतर activities तसेच शाळेत केलेल्या गंमती जमती चे रेकॉर्ड तयार व्हायचे. पुढे काही वर्षानी तो मुलगा मोठा झाला की तीच रोजनिशी तो जेव्हा वाचत असे तेव्हा बालपणाच्या रम्य आठवणींचा पडदा त्यांच्या चक्षु समोर येत असे. तेव्हा नक्कीच त्यांच्या मनातबालपणीचा काळ सुखाचाया म्हणीचा प्रत्यय येत असे. ज़रा आठवून बघा तुमचा बालपणीचा काळ! काही आठवतेय कां? नक्कीच नाही. कारण आपण सर्वजण कदाचित संसाराच्या गाडयाला जुंपलो गेलो असूयात अथवा आयुष्यात तग धरण्यासाठी आपली चाललेली धावपळ असेल. या सर्वात ते महत्वाचे म्हणजे आपण अनुभवलेले ते सोनेरी अम्रृततुल्य क्षण आज आपल्या जवळ नाहित. किंबहुना ते आपल्याला आठवत नाहित. त्यासाठीच Diary (रोजनिशी) लिहिणे किती महत्वाचे आहे त्यावरून कळून येईल.

Anne Frankअसे दिसून आले आहे की ही रोजनिशी लिहिणारी व्यक्ति (तो अथवा ती) ही त्या रोजनिशिची अगदी जवळचा मित्र झालेली आहे. स्वत:ची एक वैयक्तिक जागा, लेखकाचे स्वत:चे विचार आणि कल्पना ज्या त्याने या रोजनिशी मध्ये लिहिल्या आहेत ते त्याच्या आयुष्याचे एक खरेखुरे प्रतिबिंब असते. या मुळे ही रोजनिशी करमणुक प्रधान आणि वाचनीय होते. अशीच एका व्यक्तिची आणि तिच्या रोजनिशिची मला प्रकर्षाने आठवण होते आहे. ती व्यक्ति म्हणजे Anne Frank. Anne Frank ने दुस-या महायुद्धाच्या काळात नाझी जुलुमाखाली असलेला तो प्रांत आणि त्याने होणारी तिची आणि तिच्या कुटुंबाची ससेहोलपट याचा इतिहास शब्दबध्द केला आहे. इतकेच नव्हे तर तो जगप्रसिद्धही झाला आहे. तुमच्या कामकाजातुन तुम्हाला जर वेळ मिळाला तर तो अवश्य वाचून काढा एवढेच इथे सांगेन.

हा दुःख: इतिहास जरा एक वेळ बाजुला ठेवूयात. रोजनिशी मधील हा मजकुर - काही हरकत नाही तो लेखकाच्या नजरेतून दररोज लिहिलेला असेल अथवा आठ्वड्यातून एकदा किंवा दोनदा; तो नेहमीच सामान्य माणसाला त्या-त्या वेळी करमणुक प्रधान वाटत असतो.

अजुन काही वाचनीय लेख:
01. Blog : Learn And Earn (ब्लॉग - शिका आणि कमवा)
02. What is Blog? (ब्लॉग म्हणजे काय?)
03. Blog : Read and Earn More (ब्लॉग : जेवढे वाचाल तेवढे कमवाल)
04. Blog : An Experience (ब्लॉग : एक अनुभव)
05. Just Consider Learning Styles When Blogging (ब्लाँगिंगची Learning Style का गृहीत धरावी लागते?)

;;